Ada Jureczko
ul. Widokowa 28 b
66-431 Czechów

tel. 509 742 913